Hệ thống monitor trung tâm INFINITY CENTRAL STATION

Hệ thống monitor trung tâm INFINITY CENTRAL STATION

Model: INFINITY CENTRAL STATION

Hãng: Draeger

Xuất xứ: Đức

  • Là monitor trung tâm cho phép hiển thị được thông tin từ các máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số• Cho phép kết nối tối đa 32 monitor đầu giường với 02 màn hình hiển thị
  • Lựa chọn kiểu kết nối LAN hoặc không dây với các máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số monitor đầu giường
  • Cho phép hiển thị các thông tin về: Dạng sóng, các thông số cơ bản, cảnh báo, dạng sóng đã lưu trữ, số liệu theo dõi xu hướng, đoạn ST
  • Có thể nâng cấp để hiển thị các số liệu xét nghiệm, thông tin máy thở người lớn và hô hấp
  • Cho phép lưu trữ đến 16 dạng sóng và 1000 cảnh báo hoặc loạn nhịp
  • Lưu trữ được ít nhất 2 giờ (Chọn thêm lên tới 72 giờ) thông tin toàn cảnh (Full and Event Disclosure)
  • Sử dụng phương thức truyền thông dữ liệu theo tiêu chuẩn HL7 thông dụng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Add a review